Hotnews.ro Ultimul Minut (RSS)

duminică, 16 decembrie 2007

Zece pentru România. Elitele naţionale.

Preambul:
La postul TV Realitatea au fost desemnaţi recent primii 10 oameni de afaceri ai anului 2997.
Prima emisiune de acest gen a avut loc în anul 2007.
Am avut posibilitatea să intrăm în culisele acestei prestigioase cercetări sociologice, prin care se desemnează elitele României
Lucrurile decurg şi azi, ca şi acum 990 de ani.

Zece hoţi pentru România
Alegerea elitelor naţionale


Maşinile soseau una câte una.
Elegante, scumpe şi invers.
Persoanele coborau, cu paşi uşori, în pantofi de balerini, intrau în sala strălucitoare şi luau loc pe fotoliile din piele, la mesele de cristal.
Toţi erau parlamentari sau miniştrii.
Asta a fost condiţia de selecţie.
După ce numărul de zece a fost completat, în faţă a apărut, elegant, Ziaristul pătat.
- Vă urez bun venit. Vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei postului nostru, Realitatea Strâmbă.
Vom trece imediat la treabă .
Voi descrie oferta noastră şi modul de lucru cu dvs.
Aţi fost selecţionaţi din cei 300 cei mai bogaţi escroci, pe anul în curs, conform revistei Capitalul Furat.
Contractul cu dvs. se încheie pe un an.
Suma totală alocată de compania noastră este de 50 milioane de Euro.
Postul nostru acoperă peste 95, 01% din teritoriu, inclusiv stânele din munţi, care au televizoare şi ciobani ce înţeleg satisfăcător limba română vorbită în oraşele de şes.
Ei vor reprezenta majoritatea celor care vă vor vota.
Ziaristul pătat face o mică pauză, evident programată.

În sală intră două animatoare de culoare, din Cuba, în minijupe scurtate cu o jumătate de metru, cu tăvi cu cafele şi trabuce cubaneze.
Ele încep să servească domnii, aprinzându-le mai întâi bine trabucul.
Doamnele rămân indiferente, sorbind cafeaua şi, ronţăind enervate zaţul.

Ziaristul pătat continuă:
- Voi face o scurtă expunere de motive. Puteţi lua notiţe.
Cea mai mare greşeală a hoţilor de duzină, este faptul că ei fură pe furiş, fug şi se ascund.
Manifestă o teamă groaznică şi nejustificată de Justiţie.
Procedând astfel ei intră repede la închisoare, chiar şi pentru o jumătate de găină.
Alegerea noastră pentru dvs., a fost făcută tocmai pe considerentul că nu aţi făcut această greşeală în activitatea onorabilă de hoţi.
Mai relev şi faptul că dvs. lucraţi numai şi numai cu fonduri publice.
Există şi similitudini.
Să ne gândim la relaţiile între hoţii care sunt închişi în aceeaşi celulă.
Aacolo ei sunt cinstiţi.
De ce sunt cinstiţi?
Fiindcă ei nu mai fură.
Rarele cazuri când unul fură câte o ţigară, el este imediat pedepsit, pe la spate (ca să nu se ştie cine l-a pedepsit), de către toţi ceilalţi, pe rând şi de mai mult ori.
Deci putem considera că acea colectivitate, deşi de hoţi constataţi, este o excepţie.
Ea reacţionează şi se autoregulează spre Cinste.
Care este deci similitudinea lor cu dvs.?
Păi tocmai acest model de Cinste murdară, pe care şi dvs. îl practicaţi, între dvs., pentru a nu vă autodistruge.
Dacă unul din dvs. îşi însuşeşte ce nu este al lui de la un coleg de afaceri necurate, este pedepsit, tot pe la spate, pentru confidenţialtate, în cazul dvs. mult mai elegant.
Cu un glonte de argint tras dintr-o armă cu paturi de sidef.

Aici a intervenit un domn care făcea afaceri cu petrolul statului, care părea de al casei.
Ţinea pe genunchi o cubaneză fără minijupă scurtată, care trăgea, cu gura rotunjită, din trabucul lui personal:

- Aş dori să intervin pentru a face unele completări teoretice.
În timpul meu liber, care e permanent, studiez fenomenele sociale legate de dreptul de proprietate asupra bunurilor altuia.
Stimaţi colegi, starea naturală a Omului este Hoţia.
Creatorul este cel care a atras atenţia primului om să nu fure.
Deşi chiar El crease Omul cu gena hoţiei.
Primul furt a fost acel măr.
Femeia a fost primul hoţ biblic.

În libertate, e cunoscut, Omul fură.
Starea de cinste nu există sub formă naturală.
Din Teoria Furtului, se ştie că Cinstea nu poate fi obţinută decât în spaţii închise, prin sinteză, denumită constrângere.
Românii sunt primii care au calculat Hoţia ca mărime socială determinantă, aplicând celebra relaţie a teoriei relativităţii a unui oarecare Einstein, într-un domeniu la care nici savantul nu s-a gândit.
Aici o să fiu poate puţin mai tehnic, dar consider că, pentru unii va fi binevenit.
Hoţia înseamnă mişcare, a întreprinde ceva, deci energie de mişcare, denumită de plictisitorii fizicieni, cinetică.
Cinstea este prin definiţie statică, energie statică, adică de bătut apa în piuă.
Prin ea se ajunge direct la sărăcie.
Relaţia lui Einstein, pe care nu am ştiut-o niciodată, a fost transpusă de teoreticienii români ai hoţilor în felul următor:

H (hoţia, energia) = m(masa bugetară) înmulţit cu c(viteaza de mână) la pătrat.
Deci Hoţia creşte proporţional cu masa bugetară şi cu pătratul vitezei de mână a hoţilor.
Specific pentru România, unde „m” are o valoare redusă, este viteza mare de mână, care, vedeţi, e un termen cu pondere la puterea doua.
Deşi nici eu nu înţeleg nimic, nu asta e important.

Mai departe, reluă domnul, în timp ce cubaneza îi ţinea trabucul:
Aşa cum energia se poate conserva numai într-un spaţiu perfect închis (ceeace nu există), în spaţii deschise Hoţia se răspândeşte în Univers şi nimic nu mai poate fi recuperat, deşi pe total nu se pierde nimic.
Tot aşa şi Cinstea: în spaţii închise, în laboratoarele numite închisori, ea poate fi cu greu obţinută şi păstrată cu ajutorul gardienilor.
Este greu fiindcă şi aceştia sunt tot hoţi.
Cinstea nu poate fi conservată în afara lacătelor, dar se încearcă doar, din respect, dragoste şi prefăcătorie, îndeplinirea dorinţei nerealiste a Creatorului
În spaţii deschise, efortul este inutil.

Pe aceasta teorie se bazează, slavă Creatorului, dezvoltarea întregii societăţi româneşti.
Aşa că puteţi dormi liniştiţi, fără remuşcări: sunteţi creaţi ca să furaţi, cine nu fură e alegerea lui greşită, contrară Creaţiei.

Pe de altă parte, este evident că pentru a putea fura, trebuie să existe doi factori: hoţul şi păgubaşul.
Scuzaţi această scurtă disertaţie asupra teoriei Hoţiei, zise domnul trăgând trabucul lui din gura rotundă a cubanezei, dar am considerat că e momentul să o prezint succint, între persoane care o pun în practică cu atâta talent.

În acest moment, Ziaristul pătat reluă cuvântul:
- Domnilor şi doamnelor, faţă de cele relatate de mine şi apoi de domnul, expert al
Teoriei Inexisetnţei Cinstei, este clar că Hoţia făcută pe furiş este împotriva naturii umane.
E ca şi cum te-ai ascunde ca să nu se vadă că obiectele care îţi cad, cad în jos.
Imediat ai fii considerat nebun şi ai fii închis de familie la balamuc.

Postul nostru vă oferă exact de ce aveţi nevoie în activitatea dvs.: vizibilitate şi expunere naţională, timp de un an de zile.
Veţi fi prezentaţi pe ecrane în ipostazele cele mai onorabile, cu amante, la beţii, la cazinouri, bătându-vă soţia şi copii, goi în Play Boy.
Vom organiza cu dvs. emisiuni săptămânale, unde vom dezbate 100% preacinstita Hoţie, căutând să minţiţi cum aţi făcut averea
Veţi lucra în echipe de câte 2.
Apelând la un laureat al premiului Nobel, am calculat numărul tunurilor pe care le veţi da, în cursul unui an: Combinări de 10 hoţi, lucrând câte 2, prin rotaţie, ca să nu fiţi recunoscuti, rezultă 45 de tunuri
Mai rămân 7 săptămâni din cele 52 cât mi-a spus astronomul nostru că are un an, timp în care vă veţi fura fiecare singuri, unul pe altul, în semn de colegialitate.
Publicul nostru, ciobanii care cântă manele din fluier, avid de can-canurile personajelor controversate, va asigura o audienţă cu rating record, în orele când dvs. veţi fi în emsiune.
Încă ceva: neapărat să fiţi cercetaţi de procurori.

Ziaristul pătat se adresă în acel moment unei persoane, care lucra la o masă cu sticle golite de şampanie, într-un colţ întunecos al sălii de conferinţe.
Un domn gras cu degete unsuroase încărcate cu ghiuluri de aur.
- Domnule procuror, vă rog să notaţi numele fiecărui escroc, aici prezent, urmând a le deschide, conform contractului cu nostru cu dvs., dosarele penale, imediat ce vor ieşi de aici şi să începeţi cercetările.
Nu poate intra nimeni în elită, fără a avea dosar penal.
Este o condiţie minimală.
Procurorul luă calm un şerveţel şi notă pe rând numele de botez al celor 10.

La sfârşitul anului, continuă Ziaristul pătat, vom organiza un sondaj naţional pentru desemnarea elitei oamenilor de afaceri.
Dvs. fiind singurii prezentaţi pe ecrane în decursul anului, veţi fi şi singurii nominalizaţi.
Ordinea va fi dată de paguba cea mai mare creată statului, deci cetăţeanului.
Care sunt deci elementele ecuaţiei?
Noi câştigăm rating, deci bani, dvs. deveniţi cunoscuţi ca singurii oameni de afaceri de succes, şi veţi putea fura liniştiţi toată viaţa, fiindcă aţi căpătat, prin suprexpunere, credibilitate totală.
Iar publicul, care plăteşte, şi pe noi şi pe dvs., va avea satisfacţia că a putut alege oameni cunoscuţi care au făcut mari averi pe spinarea lor.
El fiind compus din oameni, care muncesc fără succes, că la asta conduce munca.
Nimeni nu va mai avea nici măcare ideea, să vă întrebe cum aţi câştigat atâtea milioane.
De alfel nici dvs. nu mai ţineţi minte de unde aţi furat, fiindcă aţi furat şi cu ochii închişi.
De asemenea publicul va înţelege şi va accepta, definitiv, că Hoţia este singura metodă de a face avere, atâta timp cât este prezentată zi de zi la televizor şi este premiată.
Iar acum să trecem la treabă.
Mergeţi în teritoriu şi furaţi.
La anul pe vremea asta, ne vom reîntâlni în aceeaşi formulă, dar cu un public de elită.
Pe care, tot prin contract, îl vom aduce în sală.
Atunci veţi fi premiaţi şi aplaudaţi frenetic.
Aceasta vă va consacra defintiv în faţa întregii naţiuni

Vă dezvălui că printre dvs. se află mogulul nostru de presă, iniţiatorul ciclului „Zece hoţi pentru România”.
Nu am voie să vă dezvălui cine este.

Acestea fiind zise, Ziaristul pătat se repezi la domnul care ţinuse dizertaţia şi îi şterse respectuos petele albe, de trabuc, de pe pantaloni.

La plecare, la uşe, izbucni un mic scandal, întru-cât unul din oaspeţi acuza lipsa unui milion de pe card.
Uşa se deschise, cineva fugi, se auzi o împuşcătură, după care se lăsă liniştea.
Desigur că cele 9 viitoare elite rămase, plecaseră să fure în teritoriu.
Pe trepte rămăsese căzut chiar mogulul, gândind la legea gravitaţiei, pe care tocmai o pusese în practică.
Ziaristul pătat se repezi să îl ajute să reînvie, scoţându-i teancul de bancnote din buzunar.
Într-adevăr, mogulul se arătă puţin mişcat.
O ultimă mişcare.
Eugen Danescu