Hotnews.ro Ultimul Minut (RSS)

duminică, 16 decembrie 2007

Zece pentru România. Elitele naţionale.

Preambul:
La postul TV Realitatea au fost desemnaţi recent primii 10 oameni de afaceri ai anului 2997.
Prima emisiune de acest gen a avut loc în anul 2007.
Am avut posibilitatea să intrăm în culisele acestei prestigioase cercetări sociologice, prin care se desemnează elitele României
Lucrurile decurg şi azi, ca şi acum 990 de ani.

Zece hoţi pentru România
Alegerea elitelor naţionale


Maşinile soseau una câte una.
Elegante, scumpe şi invers.
Persoanele coborau, cu paşi uşori, în pantofi de balerini, intrau în sala strălucitoare şi luau loc pe fotoliile din piele, la mesele de cristal.
Toţi erau parlamentari sau miniştrii.
Asta a fost condiţia de selecţie.
După ce numărul de zece a fost completat, în faţă a apărut, elegant, Ziaristul pătat.
- Vă urez bun venit. Vă mulţumesc că aţi răspuns invitaţiei postului nostru, Realitatea Strâmbă.
Vom trece imediat la treabă .
Voi descrie oferta noastră şi modul de lucru cu dvs.
Aţi fost selecţionaţi din cei 300 cei mai bogaţi escroci, pe anul în curs, conform revistei Capitalul Furat.
Contractul cu dvs. se încheie pe un an.
Suma totală alocată de compania noastră este de 50 milioane de Euro.
Postul nostru acoperă peste 95, 01% din teritoriu, inclusiv stânele din munţi, care au televizoare şi ciobani ce înţeleg satisfăcător limba română vorbită în oraşele de şes.
Ei vor reprezenta majoritatea celor care vă vor vota.
Ziaristul pătat face o mică pauză, evident programată.

În sală intră două animatoare de culoare, din Cuba, în minijupe scurtate cu o jumătate de metru, cu tăvi cu cafele şi trabuce cubaneze.
Ele încep să servească domnii, aprinzându-le mai întâi bine trabucul.
Doamnele rămân indiferente, sorbind cafeaua şi, ronţăind enervate zaţul.

Ziaristul pătat continuă:
- Voi face o scurtă expunere de motive. Puteţi lua notiţe.
Cea mai mare greşeală a hoţilor de duzină, este faptul că ei fură pe furiş, fug şi se ascund.
Manifestă o teamă groaznică şi nejustificată de Justiţie.
Procedând astfel ei intră repede la închisoare, chiar şi pentru o jumătate de găină.
Alegerea noastră pentru dvs., a fost făcută tocmai pe considerentul că nu aţi făcut această greşeală în activitatea onorabilă de hoţi.
Mai relev şi faptul că dvs. lucraţi numai şi numai cu fonduri publice.
Există şi similitudini.
Să ne gândim la relaţiile între hoţii care sunt închişi în aceeaşi celulă.
Aacolo ei sunt cinstiţi.
De ce sunt cinstiţi?
Fiindcă ei nu mai fură.
Rarele cazuri când unul fură câte o ţigară, el este imediat pedepsit, pe la spate (ca să nu se ştie cine l-a pedepsit), de către toţi ceilalţi, pe rând şi de mai mult ori.
Deci putem considera că acea colectivitate, deşi de hoţi constataţi, este o excepţie.
Ea reacţionează şi se autoregulează spre Cinste.
Care este deci similitudinea lor cu dvs.?
Păi tocmai acest model de Cinste murdară, pe care şi dvs. îl practicaţi, între dvs., pentru a nu vă autodistruge.
Dacă unul din dvs. îşi însuşeşte ce nu este al lui de la un coleg de afaceri necurate, este pedepsit, tot pe la spate, pentru confidenţialtate, în cazul dvs. mult mai elegant.
Cu un glonte de argint tras dintr-o armă cu paturi de sidef.

Aici a intervenit un domn care făcea afaceri cu petrolul statului, care părea de al casei.
Ţinea pe genunchi o cubaneză fără minijupă scurtată, care trăgea, cu gura rotunjită, din trabucul lui personal:

- Aş dori să intervin pentru a face unele completări teoretice.
În timpul meu liber, care e permanent, studiez fenomenele sociale legate de dreptul de proprietate asupra bunurilor altuia.
Stimaţi colegi, starea naturală a Omului este Hoţia.
Creatorul este cel care a atras atenţia primului om să nu fure.
Deşi chiar El crease Omul cu gena hoţiei.
Primul furt a fost acel măr.
Femeia a fost primul hoţ biblic.

În libertate, e cunoscut, Omul fură.
Starea de cinste nu există sub formă naturală.
Din Teoria Furtului, se ştie că Cinstea nu poate fi obţinută decât în spaţii închise, prin sinteză, denumită constrângere.
Românii sunt primii care au calculat Hoţia ca mărime socială determinantă, aplicând celebra relaţie a teoriei relativităţii a unui oarecare Einstein, într-un domeniu la care nici savantul nu s-a gândit.
Aici o să fiu poate puţin mai tehnic, dar consider că, pentru unii va fi binevenit.
Hoţia înseamnă mişcare, a întreprinde ceva, deci energie de mişcare, denumită de plictisitorii fizicieni, cinetică.
Cinstea este prin definiţie statică, energie statică, adică de bătut apa în piuă.
Prin ea se ajunge direct la sărăcie.
Relaţia lui Einstein, pe care nu am ştiut-o niciodată, a fost transpusă de teoreticienii români ai hoţilor în felul următor:

H (hoţia, energia) = m(masa bugetară) înmulţit cu c(viteaza de mână) la pătrat.
Deci Hoţia creşte proporţional cu masa bugetară şi cu pătratul vitezei de mână a hoţilor.
Specific pentru România, unde „m” are o valoare redusă, este viteza mare de mână, care, vedeţi, e un termen cu pondere la puterea doua.
Deşi nici eu nu înţeleg nimic, nu asta e important.

Mai departe, reluă domnul, în timp ce cubaneza îi ţinea trabucul:
Aşa cum energia se poate conserva numai într-un spaţiu perfect închis (ceeace nu există), în spaţii deschise Hoţia se răspândeşte în Univers şi nimic nu mai poate fi recuperat, deşi pe total nu se pierde nimic.
Tot aşa şi Cinstea: în spaţii închise, în laboratoarele numite închisori, ea poate fi cu greu obţinută şi păstrată cu ajutorul gardienilor.
Este greu fiindcă şi aceştia sunt tot hoţi.
Cinstea nu poate fi conservată în afara lacătelor, dar se încearcă doar, din respect, dragoste şi prefăcătorie, îndeplinirea dorinţei nerealiste a Creatorului
În spaţii deschise, efortul este inutil.

Pe aceasta teorie se bazează, slavă Creatorului, dezvoltarea întregii societăţi româneşti.
Aşa că puteţi dormi liniştiţi, fără remuşcări: sunteţi creaţi ca să furaţi, cine nu fură e alegerea lui greşită, contrară Creaţiei.

Pe de altă parte, este evident că pentru a putea fura, trebuie să existe doi factori: hoţul şi păgubaşul.
Scuzaţi această scurtă disertaţie asupra teoriei Hoţiei, zise domnul trăgând trabucul lui din gura rotundă a cubanezei, dar am considerat că e momentul să o prezint succint, între persoane care o pun în practică cu atâta talent.

În acest moment, Ziaristul pătat reluă cuvântul:
- Domnilor şi doamnelor, faţă de cele relatate de mine şi apoi de domnul, expert al
Teoriei Inexisetnţei Cinstei, este clar că Hoţia făcută pe furiş este împotriva naturii umane.
E ca şi cum te-ai ascunde ca să nu se vadă că obiectele care îţi cad, cad în jos.
Imediat ai fii considerat nebun şi ai fii închis de familie la balamuc.

Postul nostru vă oferă exact de ce aveţi nevoie în activitatea dvs.: vizibilitate şi expunere naţională, timp de un an de zile.
Veţi fi prezentaţi pe ecrane în ipostazele cele mai onorabile, cu amante, la beţii, la cazinouri, bătându-vă soţia şi copii, goi în Play Boy.
Vom organiza cu dvs. emisiuni săptămânale, unde vom dezbate 100% preacinstita Hoţie, căutând să minţiţi cum aţi făcut averea
Veţi lucra în echipe de câte 2.
Apelând la un laureat al premiului Nobel, am calculat numărul tunurilor pe care le veţi da, în cursul unui an: Combinări de 10 hoţi, lucrând câte 2, prin rotaţie, ca să nu fiţi recunoscuti, rezultă 45 de tunuri
Mai rămân 7 săptămâni din cele 52 cât mi-a spus astronomul nostru că are un an, timp în care vă veţi fura fiecare singuri, unul pe altul, în semn de colegialitate.
Publicul nostru, ciobanii care cântă manele din fluier, avid de can-canurile personajelor controversate, va asigura o audienţă cu rating record, în orele când dvs. veţi fi în emsiune.
Încă ceva: neapărat să fiţi cercetaţi de procurori.

Ziaristul pătat se adresă în acel moment unei persoane, care lucra la o masă cu sticle golite de şampanie, într-un colţ întunecos al sălii de conferinţe.
Un domn gras cu degete unsuroase încărcate cu ghiuluri de aur.
- Domnule procuror, vă rog să notaţi numele fiecărui escroc, aici prezent, urmând a le deschide, conform contractului cu nostru cu dvs., dosarele penale, imediat ce vor ieşi de aici şi să începeţi cercetările.
Nu poate intra nimeni în elită, fără a avea dosar penal.
Este o condiţie minimală.
Procurorul luă calm un şerveţel şi notă pe rând numele de botez al celor 10.

La sfârşitul anului, continuă Ziaristul pătat, vom organiza un sondaj naţional pentru desemnarea elitei oamenilor de afaceri.
Dvs. fiind singurii prezentaţi pe ecrane în decursul anului, veţi fi şi singurii nominalizaţi.
Ordinea va fi dată de paguba cea mai mare creată statului, deci cetăţeanului.
Care sunt deci elementele ecuaţiei?
Noi câştigăm rating, deci bani, dvs. deveniţi cunoscuţi ca singurii oameni de afaceri de succes, şi veţi putea fura liniştiţi toată viaţa, fiindcă aţi căpătat, prin suprexpunere, credibilitate totală.
Iar publicul, care plăteşte, şi pe noi şi pe dvs., va avea satisfacţia că a putut alege oameni cunoscuţi care au făcut mari averi pe spinarea lor.
El fiind compus din oameni, care muncesc fără succes, că la asta conduce munca.
Nimeni nu va mai avea nici măcare ideea, să vă întrebe cum aţi câştigat atâtea milioane.
De alfel nici dvs. nu mai ţineţi minte de unde aţi furat, fiindcă aţi furat şi cu ochii închişi.
De asemenea publicul va înţelege şi va accepta, definitiv, că Hoţia este singura metodă de a face avere, atâta timp cât este prezentată zi de zi la televizor şi este premiată.
Iar acum să trecem la treabă.
Mergeţi în teritoriu şi furaţi.
La anul pe vremea asta, ne vom reîntâlni în aceeaşi formulă, dar cu un public de elită.
Pe care, tot prin contract, îl vom aduce în sală.
Atunci veţi fi premiaţi şi aplaudaţi frenetic.
Aceasta vă va consacra defintiv în faţa întregii naţiuni

Vă dezvălui că printre dvs. se află mogulul nostru de presă, iniţiatorul ciclului „Zece hoţi pentru România”.
Nu am voie să vă dezvălui cine este.

Acestea fiind zise, Ziaristul pătat se repezi la domnul care ţinuse dizertaţia şi îi şterse respectuos petele albe, de trabuc, de pe pantaloni.

La plecare, la uşe, izbucni un mic scandal, întru-cât unul din oaspeţi acuza lipsa unui milion de pe card.
Uşa se deschise, cineva fugi, se auzi o împuşcătură, după care se lăsă liniştea.
Desigur că cele 9 viitoare elite rămase, plecaseră să fure în teritoriu.
Pe trepte rămăsese căzut chiar mogulul, gândind la legea gravitaţiei, pe care tocmai o pusese în practică.
Ziaristul pătat se repezi să îl ajute să reînvie, scoţându-i teancul de bancnote din buzunar.
Într-adevăr, mogulul se arătă puţin mişcat.
O ultimă mişcare.
Eugen Danescu

miercuri, 12 decembrie 2007

Din ciclul Radio Erevan

La Radio Erevan , un tanar ascultator intreaba:
- Azi ma insor. Puteti sa-mi dati un sfat?
Radio Erevan raspunde:
- Deja este prea tarziu.

La Radio Erevan , un viitor ginere intreaba:
- Ce este luna de miere ?
Radio Erevan raspunde:
- Este un concediu, pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru noul sef.

La Radio Erevan , un grup de ascultatori intreaba:
- De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in America se intampla mai rar lucrul acesta ?
Radio Erevan raspunde:
- In China , cand o femeie merge in urma sotului, inseamna ca-l respecta.
In USA , cand o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste.

La Radio Erevan , un tanar sot intreaba:
- Exista sotie ideala ?
Radio Erevan raspunde:
- Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile, pe care nu le-ar fi
avut, daca nu era insurat.

La Radio Erevan , o tanara ascultatoare intreaba:
- De ce multe fete se casatoresc cu batrani, care inoata in bani ?
Radio Erevan raspunde:
- Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i scape de la inec !

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Cum se trece de la capitalism la socialism ?Si, mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism ?
Radio Erevan raspunde:
- De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie ;
iar de la socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Ce s-a intamplat atunci, cand Nero a dat foc Romei ?
Radio Erevan raspunde:
- Toate firmele de asigurari din oras au dat faliment.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- De ce multi soferi intra cu masinile lor in copaci ?
Radio Erevan raspunde:
-Din superstitie: sunt convinsi ca, daca ciocnesc lemnul, le poarta noroc !

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Cum se imbraca eschimosii ?
Radio Erevan raspunde:- Repede !

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de barbati ?
Radio Erevan raspunde:
- Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat.

La Radio Erevan , o ascultatoare intreaba:
- Si totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati ?
Radio Erevan raspunde:
- Toti sunt la fel, doar salariile lor difera !

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve ?
Radio Erevan raspunde:
- Bineinteles ca nu ! Dar si mai groaznic e, sa fi primul.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Exista in viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi ?
Radio Erevan raspunde:
- Absolut ! Cei dintre 28 si 30 de ani.

La Radio Erevan , un ascultator fidel intreaba:
- Cum este viata unui barbat fara nevasta ?
Radio Erevan raspunde:
- Mai ieftina.

La Radio Erevan , un tanar logodnic intreaba:
- Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic?
Radio Erevan raspunde:
- Sa ceara mana fetei si sa primeasca piciorul tatalui.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia:" Invatati! Invatati! Invatati !
"Radio Erevan raspunde:
- Cand a vazut carnetul de note a lui Stalin.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Este adevarat ca in Rusia porumbul creste cat stalpii de telegraf
Radio Erevan raspunde:
- Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalt, ci la fel de rar.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Ce poti face cand doctorul iti interzice sa te apropii de votca?
Radio Erevan raspunde:
- Bei votca de la distanta, cu paiul.

La Radio Erevan , un copil intreaba:
- Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ?
Radio Erevan raspunde:
- Cand doarme paznicul.

La Radio Erevan , o ascultatoare intreaba:
- Ce este un corp transparent ?
Radio Erevan raspunde:
- Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii !

La Radio Erevan , un copil intreaba:
- Cat poate trai o camila fara sa bea apa ?
Radio Erevan raspunde:- Pana moare.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- De ce poarta chirurgii manusi ?
Radio Erevan raspunde:
- Ca sa nu li se gaseasca amprentele.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba :
- La ce varsta barbatul poate fi major si poate face ce vrea ?
Radio Erevan raspunde:
- Nu stim ce sa va raspundem. Nimeni nu a apucat aceasta varsta.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Ce este un " titlu onorific " ?
Radio Erevan raspunde:
- Titlu onorific este atunci, cand sotia spune:" Sotul meu este capul familiei "...

La Radio Erevan , un copil intreaba:
- Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ?
Radio Erevan raspunde:
- Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria...

La Radio Erevan, un sofer din Romania intreaba:
- O Dacie poate lua o curba de 90 de grade cu o viteza de 120 de kilometri pe ora ?
Radio Erevan raspunde:
- Bineinteles ca poate, dar numai o singura data...

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Care a fost cel mai nefericit si ghinionist om de pe glob ?
Radio Erevan raspunde:
- Iuri Gagarin, pentru ca dupa ce a inconjurat globul pamantesc de sapte ori, tot in URSS a cazut.

La Radio Erevan , un ascultator intreaba:
- Ce poate face o femeie cu sotul ei, care se uita tot timpul dupa fuste?
Radio Erevan raspunde:- Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in... Scotia .

La Radio Erevan, un ascultator intreaba:
- Cati miliardari sunt in Romania ?
Radio Erevan raspunde:
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra, au mai aparut cativa.

marți, 4 decembrie 2007

Raţionamentul

Raţionamentul corect se naşte din experienţă.
Experienţa se naşte din raţionament greşit.
Concluzie: Raţionamentul corect, se naşte din raţionament greşit.

Pretextele veşnice ale "viciilor"

Media anunţă că este în curs scoaterea de sub învinuire a lui Iliescu, referitor la mineriada din iunie 1990.
După ce "generalul Voinea a "cercetat" această mineriadă timp de 17 ani, Voinea fiind avansat la acest grad de către chiar cel pe care îl cercetează, iată că acum, nu se mai trage de timp, ci se trece la măsuri mai concrete de a şterge urmele vinovăţiei.
Veşnicele pretexte ale "viciilor de procedură" ale Justiţiei.
Şi când te gândeşti că salariile şi pensiile imense ale magistraţilorau fost justificate tocmai pentru ca aceste vicii să înceteze.
Se pare că efectul a fost tocmai pe dos.

sâmbătă, 1 decembrie 2007

Principiile nostre

Principiile noastre sunt barierele pe care ne deplasăm în viaţă.
Ele ne oferă suport, dar ne opresc să mergem mai departe.
Închid calea spre înainte.
Dar noi mergem pe bariere, cu gândul secret de a le ridica apoi, una câte una.
Dacă nu putem, vom muri încet, încet, agăţaţi de barierele de netrecut, ale unor principii devenite vetuste.